Fostering cultural heritage for
bridging intergenerational dialogue,
FOCAL

llp
EN | LT | GR | BG

Относно проекта

Заглавие на проекта: Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията (FOCAL)
Период на договора: 01/08/2012 – 31/07/2014
Финансираща програма на ЕС: Програма Учене през целия живот, Грюндвиг партньорство
No. на проекта: 2012-1-LT1-GRU06-07163

Партньори по проекта:

  • VšĮ "eMundus" – (Каунас, Литва) – координираща организация
  • Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество – ФРКБПГО – (София, България) – партньор
  • Evropaiko Ergastirio Ekpaideytikis Technologias – EDUMOTIVA – (Спарти, Гърция) – партньор

Описание на проекта

Градовете и градските системи са нещо повече от икономически двигатели. Те са места, в които местните култури са представяни и празнично отбелязвани, както посредством различни обекти на наследството, така и чрез креативното демонстриране на ценностите и аспирациите на обществата. При все това, политиките за градско и регионално развитие често игнорират или приемат наготово културното измерение на градския живот. Не бива да забравяме старите си културни традиции, трябва да сме запознати с особеностите на нашата култура, да разпространяваме информация и да бъдем патриоти и активни граждани.
Духовният опит на една нация, изпълнен с различни традиции и фолклорни форми, предаван от поколение на поколение с векове, помага за образоването на младежта.
Вниманието към етническата култура не е просто въпрос на чест за нацията, а е от изключително значение за нейното съществуване, развитие и оцеляване. Съществуват множество полезни източници за проучване на етническата култура, от сорта на писмени, иконографски, аудио източници и различни изследвания. В условията на нашето модерно общество обаче, ние трябва да търсим нови начини за разпространяване на културното наследство не само в рамките на нашата страна, но и в цял свят. Един от най-големите недостатъци на проучванията, свързани с етническа култура, се съдържа във факта, че те често се ограничават единствено в границите на съответната страна, а нейните граждани не проявяват никакъв интерес спрямо културите на съседните страни, камо ли на далечни държави и народи. Повечето хора възвеличават своята етническа култура, считайки я за по-класна от културите на съседите. Трябва обаче да проумеем, че и ние, както и всички останали, сме част от света и Европа. Всички държави формират единна система, която би функционирала най-качествено ако всяка от частите й познава и цени особеностите на останалите.
 

Целеви групи: доставчици на курсове и обучения за възрастни, обучаеми (на възраст 18-25 години), възрастни (55+), ръководители в организации предлагащи обучение за възрастни.