Fostering cultural heritage for
bridging intergenerational dialogue,
FOCAL

llp
EN | LT | GR | BG

Apie projektą

Projekto pavadinimas: Fostering Cultural Heritage for bridging intergenerational dialogue (FOCAL)
Liet. Kultūrinio paveldo išsaugojimas vystant ir puoselėjant dialogą tarp kartų

Projekto Numeris: 2012-1-LT1-GRU06-07163

Projekto vykdymo laikotarpis: 2012 08 01 - 2014 07 31

Projekto komanda:

  • VšĮ "eMundus" (Kaunas, Lietuva) (Koordinuojanti institucija);
  • Foundation for development of the cultural and business potential of civil society – FDCBPCS – (Sofija, Bulgarija);
  • Evropaiko Ergastirio Ekpaideytikis Technologias – EDUMOTIVA – (Sparta, Graikija)

 

Projekto aktualumas ir aprašymas

Etninei kultūrai tenka reikšmingas vaidmuo siekiant išugdyti tautiškai sąmoningą, patriotišką ir pilietišką asmenybę. Tuo pačiu etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisideda prie bendrųjų švietimo tikslų įgyvendinimo - nuo mažens ugdyti humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas bendražmogiškas vertybines nuostatas, įvairius gebėjimus, padedančius tapti visaverčiu savarankišku žmogumi.
Iš kartos į kartą perduodama tautos dvasinė patirtis, pilna įvairių tradicijų ir liaudies meno formų, ilgus šimtmečius padėjo lavinti augančią kartą.
Rūpinimasis etnine kultūra nėra tik tautos garbės reikalas - jis svarbus jos gyvavimui ir išlikimui. Turime nemažai etninei kultūrai tirti būtinų rašytinių, ikonografinių, garso šaltinių, esama nemažai brandžių publikuotų tyrimų. Bet modernioje visuomenėje turime ieškoti naujų būdų, kaip skleisti kultūros paveldą ne tik savoje šalyje, bet ir pasaulyje. Vienas didžiausių etninės kultūros tyrinėjimų trūkumų yra tai, kad dažnai apsiribojama tik savo tauta, nesigilinama ir net nesidomima kas yra aplinkui, nežinome net apie savo kaimynus, valstybes, kurios glaudžiai susijungusios siena, nekalbant jau apie tolimesnes šalis. Etninė kultūra sureikšminama, ji laikoma aukštesnio lygio kultūra nei kaimyninių kraštų kultūros. O juk mes, kaip ir kitos tautos, esame ir pasaulio bei Europos dalis. Dvasinio kultūrinio paveldo pažinimas – tai mūsų ateities garantas. Norint išlikti savimi, skleidžiant tautinį indentitetą, svarbu pažinti, saugoti ir gerbti savo istorines ištakas. Manome, kad viena svarbiausių tautinio indentiteto išraiškų yra etninė arba tautinė kultūra. Tautinė kultūra priklauso nuo mūsų pačių. Mes ją galime puoselėti kaip dvasinę vertybę, galime stengtis ją numarinti kaip šiuolaikinio kosmopolitinio pasaulio atgyveną arba nekreipti dėmesio į jos likimą.

Projekto tikslinės grupės:

  • Trumpalaikė tikslinė grupė sudaryta projekto vykdymo laikotarpiu: suaugusieji, senjorai, jaunimas (18+), suaugusiųjų švietėjai, personalas, atsakingas už suaugusiųjų mokymus, kvalifikaciją, kursų organizavimą, renginių suaugusiesiems organizavimą ir pan. Kadangi projekte išryškinamas dialogas tarp kartų, tai projekte pasirinktos amžiaus grupės jauni suaugusieji 18+ ir vyresnieji 55+, kurie dalinsis savo žiniomis, patirtimi, mokysis ir pan.
  • Ilgalaikė tikslinė grupė – naudos gavėjai po projekto įgyvendinimo: edukologai ir suaugusiųjų mokymo organizatoriai, įvairių suaugusiųjų švietimo centrų, kultūrinių orgabizacijų, asociacijų darbuotojai, trečiojo amžiaus universitetai ir pan.